Bizning missiyamiz

Bizning missiyamiz

Butun lunyo katta umujahob qishloq tusini olayotgan bir davrda, kelayotgan yillar Eron va butun dunyo iqtisodiytiga buyuk o’zgarishlarni amalga oshirishi aniq. Bunday o’zgarishlarga Javoban “PETROPLAST JALILVAND” o’zining yangi strategiyasini ishlab chiqqan bo’lib, unda, bugun dunyoda mavjud bo’lgan eng ilg’or texnjljgiyalardan foydalangan holda, qo’shimcha xizmatlar ko’cftish, o’zining marketing qobiliyatini jahon me’yorlari darajasida kuchaytirish, xizmatlarni PPJ ga birlashgan bir guruh shirkatlar orqali amalga oshirish ta’kidlangan. Bizning shirkatimiz hozirgi kunda xom ashyo bilan ta’minlovchi Osiyoning 500 ta asosiy shirkatlari hamda Lotin Amerikasi, Osiyo va Evropaning ilg’or ishlabchiqaruvchilari orasila etakchi hisoblanadi. Shirkatimizning bozorda munosib o’ringa ega ekanligi, shu bozorda konkurensiya ning rivojlanishi uchun qulay tayanch yuzaga kelniradi.

Manba’larni izlab topish, marketing, tjvar taqsimlash va uni jahon boylab tashish davrida o’z himoyasi ostida ushlab turish “PETROPLAST JALILVAND” ning kuchli maqomlaridan biri hisoblanadi. PPJ ning maqsadi mumtoz ishlab chiqaruvchilar uchun hamda dunyodagi ilg’or xomashyo manba’lari uchun marketing kanallarini yana bittaga ko’paytirishdir.

Loading...