Bizning maqsadimiz

Bizning maqsadimiz

PPJ ning maqsadlari uning barcha a’zolari uchun imtiyozlar yaratib beradigan tarzda ishlab chqilgan:

  1. Nefteximiya mahsulotlari sifatiga aloqador shirkatlar, tahqiqot markazlari va boshqa tashkilotlar bilan aloqa hamda o’zaro hamkorliklarni rivojlantirish.
  2. Neftexiviya mahsulotlari savdosi bilan aloqador shirkatlar aloqa va savdo munosibatlarini rivojlantiruvchi vositalarni yaratish.
  3. Kompaniyalar rahbarlahi o’rtasida do’stona munosabatlarni kuchaytirish maqsadida ular o’rtasida samimiy shaxsiy aloqalar rivojini kuchaytirish.
  4. Uchrashuvlar, konferensiyalar, yumoloq stol suhbatkari va seminarlar uyushtirish.
  5. Bozorlar haqida mufassal hisobotlar tuzish va ularni analitik tarzda o’rganib chiqish.
  6. Nefteximiya sanoati orqali mintaqada inson uchun zarur bo’lgan moddiy manbalarni va o’qituv ishlarini rivojlantirish.
  7. Turli bo’linmalar tomonidan maqolalar hamda tegishli tahqiqot ishlari topshirilishini rag’batlantirish
Loading...