Barqarorlik PPJ talqinida

Barqarorlik PPJ talqinida

Hozirgi kunda biz, o’z talqinimizdagi “barqarorlik”ni nazarga olgan holda, muvaffaqiyli va uzoq muddanga mo’ljallangan odil va sog’lom tijorat yuritishni oziga asos qilib olgan an’ana va uslublarimizni yanada yaxshilab borish ustida ishlamoqdamiz.
Loading...