Barqaror boshqaruv

Barqaror boshqaruv

PPJ da barqaror boshqaruv shirkat ma’muriyati va uning turli departamentlari o’rtasidagi mushtarak mas’uliyat tarzida talqin etiladi. Shirkat barqarorligining ustuvor omillari uning strategiyasiini markazlashtiruvchi va PPJ da tashkilotchilikni yanada yaxshilash uchun zarur bo’lgan doirani tashkil etadi. Shirkarning turli departamentlaridagi tajribali mutaxassislardan tashkil topgan Barqarorlik dapartamenti sifatni markazlashgan holda tekshrib boruvchi qism tarzida ish olib boradi.

PPJ da mijozlar va tijorat boyicha sheriklar o’ptasida hamkorlikning axloqiy tamoyillari hamda shirkatning alohida a’zolari o’rtasida aloqa qoidalari oldindan ishlab chiqilgan. Har bir xodim qonun va ichki ko’rsatmalarni qat’iy rioya qiladi, degan umiddamiz. Ularni har qanday buzilishi kelishuvlarni bekor qilinishi yoki xarajatlarni undiriluvi bilan tugallanishi mumkin.

Loading...